HALOPACK introduction in US market

At the United Fresh show in Chicago last week, HALOPACK introduced the innovative HALOPACK tray. In April of last year, the tray was launched on the Dutch retail market after a long development process. Both Albert Heijn (the biggest retail chain in the Netherlands) and COOP successfully implemented the tray and embraced its potential as packaging material for quality food that not only looks good, but comes with outstanding performance in conservation, logistics and sustainability.

HALOPACK visits United Fresh in Chicago – exploring US market

HALOPACK is keen on developing the HALOPACK storyline into the US. Co-located with FMI Connect 2016, the United Fresh trade show brings together retail, fresh produce and floral leaders who are searching for unique products and looking to enhance relationships with valuable business partners. We found United Fresh to be a great venue for exploring the US market with both new and existing contacts.

United-Fresh

Duurzaam verpakken volgens verpakkingstechnoloog Thoden van Velzen

Bron: Meat&Co (www.meat-co.nl)
Tekst: dr. Gijs Eikelenboom

Over duurzaam verpakken van voedingsmiddelen heerst volgens Ulphard Thoden van Velzen nog veel spraakverwarring. Naast preventie en het geschikt maken voor hergebruik heeft de verpakkende industrie volgens de verpakkingstechnoloog van Wageningen University Research Centre vaak ook andere keuzemogelijkheden om te verduurzamen. Meat&Co. wil graag weten welke.

Over duurzaam verpakken bestaat volgens dr. Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingstechnoloog van Wageningen University Research Centre, nog veel spraakverwarring, omdat het overheersende denken gebaseerd is op de zogenoemde ‘Ladder van Lansink’. Deze ladder verbeeldt een afvalverwerkingshiërarchie en geeft richting bij het verduurzamen van het afvalbeheer als: ‘Preventie is beter dan producthergebruik, is beter dan materiaalhergebruik, is beter dan verbranden met energieterugwinning, is beter dan verbranden en is beter dan storten’.
„Ik heb veel waardering voor de heer Lansink en zijn vuistregels,” zegt Thoden van Velzen. „Ze hebben algemeen ingang gevonden in het denken over verduurzaming en afval. Voor een verpakkingstechnoloog zijn er echter ook nog andere mogelijkheden om te verduurzamen, waardoor er een zekere spanning ontstaat met de ‘Ladder van Lansink’. Ook het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (www.kidv.nl – red), een initiatief van de verpakkingsindustrie, onderkent dit.”

Levenscyclusanalyse
Naast preventie en het geschikt maken voor hergebruik heeft de verpakkende industrie volgens Thoden van Velzen vaak ook andere keuzemogelijkheden om te verduurzamen. „Zo kunnen andere verpakkingsvormen gekozen worden, die leiden tot een langere houdbaarheid en daarmee minder productuitval. Hernieuwbare grondstoffen of hergebruikte grondstoffen kunnen worden ingezet. Zo wordt een bijdrage geleverd aan een circulaire economie, waarin de grondstoffen en de materialen zo lang mogelijk behouden blijven. Dat is goed voor het milieu.”
Het antwoord op de vraag welke volgorde van keuzemogelijkheid tot de meeste verduurzaming leidt, moet volgens Thoden van Velzen volgen uit de levenscyclusanalyses, de zg. LCA’s. Op grond van de uitgevoerde LCA’s is een ‘Ladder voor duurzaam verpakken’ ontwikkeld met vier treden:

  • Voorkom productuitval door die verpakking te kiezen met de langste houdbaarheid en probeer de keten dusdanig vorm te geven dat uitval zoveel mogelijk wordt vermeden.
  • Minimaliseer het verpakkingsgewicht zonder de houdbaarheid teniet te doen.
  • Gebruik hergebruikte materialen of hernieuwbare materialen.
  • Ontwerp de verpakking dusdanig dat deze geschikt is voor materiaalhergebruik, dus eventueel herontwerp voor hergebruik.

Deze ladder voor duurzaam verpakken heeft volgens Thoden van Velzen nog steeds een voorlopig karakter. „Eigenlijk is het meer een uitnodiging om mee te denken hoe we het verpakken van voedingsmiddelen kunnen verduurzamen.”

Verbeterde houdbaarheid
Aan het eerste punt, het voorkomen van productuitval, moet volgens de Wageningse verpakkingstechnoloog zeer veel aandacht worden besteed. „De houdbaarheid van vlees kan niet alleen verbeterd worden door verpakken onder beschermende atmosfeer,” zegt hij, „maar ook door de initiële besmetting, het aeroob kiemgetal, of de bewaartemperatuur in de koelketen te verlagen. Er is al veel gebeurd in dat opzicht. De houdbaarheid van vlees is in vergelijking met vroeger al aanzienlijk verbeterd. Als je één promille minder productverlies hebt, dan heb je al een grote milieuwinst te pakken.”
De technische basis onder de meeste gepraktiseerde verpakkingstechnologieën is volgens Thoden van Velzen al vele tientallen jaren oud en in essentie onveranderd. „Vlees wordt nog steeds op schaal verpakt met rekfolie of in MAP met een zuurstofrijke atmosfeer. Behalve bij wild is bij vacuümverpakken of skinverpakken van vlees nog steeds de paarse kleur van het myoglobine een belemmering. De presentatie bij skinverpakken is heel mooi en daarom zie ik dit in de toekomst wel toenemen bij onder meer witvlees en vis.”
Rond de eeuwwisseling was er veel aandacht voor zogenoemde actieve en intelligente verpakkingstechnologieën. „Ook ik heb destijds enthousiast proeven verricht met reepjes kalkoenvlees in een verpakking met etherische olieafgifte door oregano,” bekent de verpakkingsonderzoeker. „Bij lage besmettingsgraad kon je daarmee zelfs een verdubbeling van de houdbaarheid krijgen. Er zijn verschillende redenen waardoor deze technologieën in de praktijk niet worden toegepast. Ze brengen vaak hogere kosten met zich mee of het nut is soms beperkt. Er kunnen wettelijke barrières binnen de EU zijn en soms vreest men een negatief effect op de consumentenacceptatie. Bovendien haken bedrijven af omdat actieve verpakkingen soms onvoldoende betrouwbaar zijn. Ze geven niet altijd hetzelfde resultaat en dat is een belangrijke voorwaarde.”

PET- en PEF-schalen
Ulphard Thoden van Velzen signaleert wel een aantal duurzame ontwikkelingen bij de meer traditionele verpakkingsvormen. „We doen afvalanalyses en daarin vinden we bij de vleesverpakkingen een toenemend gebruik van PET-PE barrièreschalen voor MAP-verpakkingen en APET schalen met PVC-rekfolie en minder polypropyleen- of polystyreenschalen. PET-schalen, waarbij PET staat voor polyethyleentereftalaat, worden bij de verwerking van het plastic afval momenteel nog aan de mengkunststoffen toegevoegd. Die mengkunststoffen worden gesplitst in een drijvende en een zinkende kunststoffractie. PET zit in de zinkende kunststoffractie en die wordt vooralsnog laagwaardig hergebruikt, namelijk als verbeterstof in asfalt. Als de ontwikkeling zich doorzet dat PET-schalen apart gesorteerd worden in de sorteercentra en gerecycled worden in aparte bedrijven, dan wordt straks ook de grondstof PET uit PET-schalen hergebruikt.”
PET wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen. Het bedrijf Avantium uit Geleen heeft PEF ontwikkeld. Polyethyleenfuranoaat is een grondstof die uit plantaardige grondstoffen wordt gehaald. Uit glycerol als bijproduct van biodiesel, uit rietsuiker en uit andere plantaardige resten. Thoden van Velzen: „Avantium werkt bijvoorbeeld samen met Coca Cola om er flessen te maken. Er zijn al partijen die hebben aangeven mogelijkheden te zien voor de productie van schalen of folie. De laboratoriumproeven met het materiaal zijn succesvol verlopen en de voorproeven voor de opschaling lopen nu. PEF als hernieuwbare verpakking is wat mij betreft een droommateriaal.”

Kartonnen schalen
Er zijn meer innovatieve ontwikkelingen. De firma Packable te Almelo heeft een kartonnen schaal ontwikkeld met daarop een EVOH-gebaseerde barrièrefolie. Thoden van Velzen: „Het materiaal ziet er uit als een kartonnen schaal, maar het heeft wel de eigenschappen van een barrièreverpakking. Een langere houdbaarheid dus. Het karton heeft een positieve uitstraling en een positieve milieuperceptie omdat het gerecycled kan worden. Het karton kan op heel veel manieren kleur en vorm worden gegeven, zoals met een dubbelzijdige bedrukking, wat interessant is voor de marketing. Toepassing vindt momenteel vooral plaats bij maaltijden.”
De ontwikkeling van een geïntegreerde zuurstofabsorberende verpakking ziet de verpakkingsdeskundige van Wageningen University Research Centre ook als een interessante mogelijkheid.
„De afgelopen vijf jaar heeft het toevoegen van zo’n pakketje zuurstofabsorber in Noord-Amerika een enorme vlucht genomen. Het wordt zelfs in producten toegepast waar je het niet verwacht, zoals pindakaas en schoensmeer. Bedrijven willen die absorbers integreren in de verpakking. Dat kan dan ook hier naartoe komen en mogelijk toegepast worden in vacuümverpakte vleeswaren,” besluit Thoden van Velzen.

Marks & Spencer: HALOPACK the answer in making ready meal fish and chips taste like it’s from you local chippy..

If there is one national dish that Brits are famous for, it has to be fish and chips – preferably piping hot from the local chippy, wrapped in paper, splashed with vinegar, with fat, squishy chips and flaky, white fish in batter with that unmistakable ‘crack’ as you break into it.

So when Marks & Spencer started planning their Taste of the British Isle range and included fish and chips, they knew they were setting themselves some challenge. Being M&S, this couldn’t be any old fish and chips – it had to be as close to the real deal as possible.  And that took months of work (and lots and lots of tasting from the best chippies in the land). The result? The new M&S range of meals and sides are astonishingly authentic. They include haddock and chips, cider-battered plaice and even whitebait.

MS_HALOPACK_Fish_and_Chips_2

It was that vision that the M&S team had in mind when they designed the packaging, which features newspaper print.

HALOPACK

Of course what many people love about fish and chips is the feeling of nostalgia that they induce. Sitting with your family tucking into a portion on a Friday night or wrapped up by the seaside. It was that vision that the M&S team had in mind when they designed the packaging, which features newspaper print.

‘The way we started was to think about sitting on the pier as a kid, your fish and chips in newspaper paper and you’d have your little wooden chip fork – we’ve actually put some little forks in the packaging.’

And while the range might not include mushy peas and curry sauce just yet the team at M&S do recommend picking up some condiments to go with your fish and chip shop style meal.


Read the full article ‘How do you make ready meal fish and chips taste like it’s from your local chippy? M&S (who else?) has the answer… 

Hispack 2015 muy exitoso para HALOPACK.

Nos gustaría agradecer su visita a nuestro stand en la pasada edición de Hispack 2015 en Barcelona!

We would like to thank you for visiting our stand at the last edition of Hispack 2015 in Barcelona!

 

HALOPACK awarded with WORLDSTAR 2013!

PACKABLE is very proud for being awarded with a WORLDSTAR award for the development of HALOPACK!

The WPO (World Packaging Organisation) awards the best-of-the-best in the world of packaging products.

25 judges from all over the world comprised the jury and they came together as part of the World Packaging Organization’s series of meetings in Singapore between 24 and 27 November, judging the HALOPACK PACKAGING SYSTEM is a worthy winner in the 2013 WORLD STAR competition.

HALOPACK wins ‘Zilveren Noot’

During the 26th edition of the Benelux Packaging Contest ‘De Gouden Noot’, Packable has won the Silver Award. For us it is a great form of recognition and appreciation for the efforts made to develop HALOPACK®.

gouden-noot-award

HALOPACK wins PACKAGING INNOVATION AWARD

During the Amsterdam Packaging Innovations, Packable was awarded the Packaging Innovation Award. The introduction of the HALOPACK PACKAGING SYSTEM during Amsterdam Pacakging Innovations was judged by an independent jury made out of 15 packaging specialists.